Διάδοση

Τα πιθανά μακροπρόθεσμα οφέλη: Το πρόγραμμα GO FIT αναμένεται να έχει έναν μακροχρόνιο αντίκτυπο καταρχάς στην ευρεία διάδοση του πρωτοκόλλου GO FIT και στη σταδιακή ενσωμάτωσή του στην καθημερινότητα του μέσου τουρίστα αλλά και του εκάστοτε συμμετέχοντα. Η αύξηση της ευαισθητοποίησης των στελεχών της ξενοδοχειακής βιομηχανίας, των μελών της ΕΚΕ και του ανθρώπινου δυναμικού σχετικά με τις σοβαρές κοινωνικές επιπτώσεις των μυοσκελετικών προβλημάτων και τις κοινωνικοοικονομικές τους συνέπειες, χάρη στο πρόγραμμα, δημιουργεί την προσδοκία για μία αύξηση της κινητοποίησης και την υιοθέτηση ενός πιο υγιεινού τρόπου ζωής. Με την εκπαίδευση των τουριστών και όλων των συμμετεχόντων και την ένταξη του πρωτοκόλλου GO FIT στη ζωή τους, το πρόγραμμα στοχεύει να τους ενσταλάξει ότι η πιο υγιεινή επιλογή είναι η ευκολότερη επιλογή, οδηγώντας, έτσι, στην αντιμετώπιση των προβλημάτων στα οποία οδηγεί η μειωμένη κινητική λειτουργικότητα.