Περιγραφή

Οι διακοπές, ανεξάρτητα από τη μορφή που λαμβάνουν, είναι μια ευκαιρία για κάποιον να χαλαρώσει, να ανασυνταχθεί, να κάνει ένα βήμα πίσω για να εξετάσει τη ζωή του/της από μια διαφορετική οπτική γωνία, με μια νέα προοπτική. Ταξιδεύοντας, ειδικά στο εξωτερικό ή σε έναν τόπο που δεν έχουμε ξαναδεί, μας δίνεται η δυνατότητα να εγκαταλείψουμε προσωρινά την καθημερινότητά μας και να υιοθετήσουμε νέες συνήθειες, νέους τρόπους σκέψης, τρόπους που μπορούν να περάσουν στην καθημερινή ζωή μας.

Οι μυοσκελετικές παθήσεις φαίνεται να αποτελούν μία από τις πρώτες αιτίες επιβάρυνσης του πληθυσμού των κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ο πληθυσμός της Ευρώπης γηράσκει και επί το πλείστων υιοθετεί έναν καθιστικό τρόπο ζωής. Χωρίς δράση, η πιο πάνω κατάσταση θα επιδεινωθεί. Οι επαγγελματίες της υγείας και της άσκησης έχουν παρατηρήσει και σημειώσει αυτή τη μείωση της φυσικής λειτουργικότητας των συμμετεχόντων τους και γι’ αυτό έχουν ξεκινήσει να επιδιώκουν την αντιμετώπισή της. Η συνεχής μείωση της καθημερινής φυσικής δραστηριότητας έχει οδηγήσει στα διάφορα προβλήματα της στάσης του σώματος που αυξανόμενα παρατηρούνται στους ανθρώπους.

Τα σημερινά εκπαιδευτικά προγράμματα για τους επαγγελματίες της άσκησης και υγείας δεν μπορούν, συνεπώς, να μείνουν τα ίδια με το παρελθόν. Τα προγράμματα θα πρέπει να εξετάζουν τον κάθε συμμετέχοντα εξατομικευμένα: το περιβάλλον του, τις διατροφικές του συνήθειες, την ψυχολογική του διάθεση και, έτσι, ένα συγκεκριμένο και ατομικό πλάνο άσκησης θα πρέπει να εκτελείται προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση νόσων και να βελτιωθεί η μυοσκελετική λειτουργικότητα.