Στόχος

Το πρόγραμμα GO Functional Improvement & Tourism (GO FIT) στοχεύει να διαχειριστεί το κενό που υπάρχει στα προγράμματα σπουδών, χάρη στη συμμετοχή ειδικών σε θέματα άσκησης και υγείας από Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, με εκπαιδευτική και με κλινική εμπειρία, και ειδικών του τουρισμού. Το GO FIT σχεδιάστηκε για να αναπτύξει ένα νέο εκπαιδευτικό πρόγραμμα, μια διαδικτυακή πλατφόρμα και μια εφαρμογή πολυμέσων, με διεπιστημονική προσέγγιση από ειδικούς σε θέματα άσκησης, υγείας και τουρισμού, που θα επιδιώξει την καλλιέργεια υψηλής ποιότητας δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε επαγγελματίες της άσκησης και υγείας ώστε να σχεδιάζουν κατάλληλα προγράμματα άσκησης για τουρίστες, ενώ παράλληλα θα τους βοηθούν να υιοθετήσουν έναν πιο υγιεινό τρόπο ζωής στην καθημερινότητά τους.