Οι συνεργάτες και ο ρόλος τους

Ο κύριος στόχος της συνεργασίας είναι η ικανοποίηση της ανάγκης ανάπτυξης ενός νέου προγράμματος εντατικής μάθησης (που θα επικεντρώνεται στη μετατροπή των «ιδεών σε δράση» σύμφωνα με τις συστάσεις της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020») για τους ειδικούς της άσκησης, της υγείας και του τουρισμού, το οποίο θα λειτουργήσει καταλυτικά για την επαγγελματική τους ανάπτυξη .

Προκειμένου να δημιουργηθεί και να αναπτυχθεί το καινοτόμο αυτό πρόγραμμα GO FIT, επελέγησαν εταίροι από διαφορετικές χώρες με διεπιστημονική προσέγγιση:

  • Κλινικοί ειδικοί με διπλό ρόλο στις τρέχουσες μεθόδους κλινικής θεραπείας (φυσιοθεραπευτές και ορθοπεδικοί ιατροί στη Γερμανία – St. Anna Hospital, Herne) για κοινές μυοσκελετικές παθήσεις (όπως π.χ. για πόνους στο γόνατο, στον ώμο, ή στη μέση) και πιθανές στρατηγικές πρόληψης,
  • Ακαδημαϊκό προσωπικό του πανεπιστημίου του Suffolk (UK) με γνώση στις τρέχουσες μεθόδους παροχής συμβουλών για το πώς ένα άτομο μπορεί να ακολουθήσει έναν υγιεινό τρόπο ζωής (αναφορικά με την άσκηση και τις διατροφικές συνήθειες),
  • Ακαδημαϊκό προσωπικό του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης (Δ.Π.Θ.), του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Κύπρου και του Πανεπιστημίου Kristiana στη Νορβηγία, με επιστημονικές γνώσεις και δεξιότητες στις κινητικές δυσκολίες, σε χρόνιες παθήσεις και στον έλεγχο του σωματικού βάρους μέσω προγραμμάτων άσκησης
  • Ειδικών στον τομέα του τουρισμού (Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αθήνας & ALBA Business School).